info@eskisehir.edu.tr

Tarihçe

Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz, 23.12.2018 tarih ve 30634 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre kurulmuştur.

Üniversitemizin 7 biriminde döner sermaye faaliyeti bulunmaktadır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde İta Amiri Rektör, Üst Yöneticinin atadığı Rektör Yardımcısı Harcama Yetkilisidir.

Merkez Döner Sermaye Biriminde;

  • Satınalma ve Ayniyat
  • Tahakkuk
  • Mutemetlik 
  • Taşınır Kayıt Kontrol alt birimleri bulunmaktadır.